به گزارش افکارنیوز،

تیم ملی فردا دو جلسه تمرینی در پژوهشگاه نفت خواهد داشت. تمرین نوبت صبح ساعت ١٠ صبح و تمرین عصر ساعت ١٧:٣٠ آغاز خواهد شد.

خبرنگاران می‌توانند در این تمرین حضور داشته باشند.