به گزارش افکارنیوز،

هرایر مکویان که به شکل عجیبی در استقلال ماند ولی منصوریان از او استفاده نکرد، هنوز از آبی‌ها طلب دارد.

 هرایر مکویان که به شکل عجیبی در استقلال ماند ولی منصوریان از او استفاده نکرد، هنوز از آبی‌ها طلب دارد و دنبال وصول آن است. جالب اینکه هرایر دو مدیر برنامه دارد؛ یکی مدیر برنامه بین‌المللی‌اش و دیگری ادموند اختر مهاجم سابق استقلال که به دنبال وصول مطالبات او است. استقلال می‌توانست مکویان را خیلی زودتر به تیمی دیگر بفروشد و یا قرض بدهد تا کار به اینجا کشیده نشود.