به گزارش فارس، مسئولان باشگاه پرسپولیس چندی پیشی به دلیل مصاحبهها و بیانیه مایلیکهن از وی شکایت کرده بودند اما با تصمیم رویانیان این باشگاه شکایت خود را از مایلی کهن پس گرفت.

سالارکیا مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با فارس، این خبر را تایید کرد و گفت: این تصمیم با توجه به دستور رویانیان گرفته شده است.