به نوشته فردا،در روزی که داماش گیلان با بدشانسی فرصت مسلم پیروزی را در برابر استقلال از دست داد، حضور پرشور و منسجم هواداران داماش گیلان در واکنش به مشکلات اخیر باشگاه یک نقطه درخشان و مثال زدنی در ارتباط تنگاتنگ باشگاه با هواداران پرشمارش در استان گیلان بود. هواداران با سر دادن شعارهایی از مسئولین استان خواستند تا نسبت به رسیدگی و حل مشکلات باشگاه داماش گیلان اقدام عاجل نمایند. تصاویر ذیل گوشه ایی از این حضور پرشور را نشان میدهد