به گزارش افکارنیوز،

با توجه به اینکه تیام مهاجم سنگالى آبى ها یک سال دیگر با استقلال قرارداد بر همین اساس طبق قانون او باید چهارم تیر ماه در تمرینات آبى پوشان حضور پیدا کند.

البته تا قبل از حضور تیام در تمرینات مدیران استقلال باید مذاکرات جدى خود را با این بازیکن انجام دهند تا او مشکلى براى ادامه همکارى با آبى ها نداشته باشد.