به گزارش افکارنیوز،
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوززدهم خرداد به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.