به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم خردادماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

غیبت مشکوک ملی پوشان/ کریم مامور مهار رونالدو/ ستاره‌های والیبال روی نوار باخت

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم خرداد؛

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم خرداد؛

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم خرداد؛

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم خرداد؛

روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم خرداد؛

غیبت مشکوک ملی پوشان/کریم مامور مهار رونالدو /ستاره‌های والیبال روی نوار باخت