به گزارش افکارنیوز،

کمال کامیابی نیا بالاخره برگه تمدیدقراردادش را امضا کرد و در پرسپولیس ماندنی شد. او پس از این اتفاق مصاحبه ای انجام داد و در آن گفت: «برخی علیه من موضع گرفتند که ادعا داشتند پرسپولیسی هستند.» 

منظور کمال احتمالا بوقچی هایی بودند که در صفحات مجازی خود، حسابی به این بازیکن تاختند و او را بابت تاخیر در تمدیدقرارداد، بی معرفت خواندند. 

البته تعداد هوادارانی که علیه کمال موضع گرفته و او را مورد شماتت قرار دادند نیز کم نبود ولی همان هواداران نیز به نوعی تحت تاثیر فعالیت های مجازی برخی بوقچی ها قرار می گرفتند.