به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست وسوم خردادماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.