به گزارش پارس فوتبال،او گفت: شرايط مهدى رحمتى در نيم فصل دوم عالى است اين دروازبان سپار آماده است و هيچ دروازه بانى در ليگ با شرايط مشابه وى روبرو نيست و مسئله اى كه همه فوتبالى ها به آن اعتقاد دارند.

وى افزود: رحمتى آماده است که تا ۴۰ سالگى به فوتبال بازى کردن ادامه دهد و همین طور اماده و حرفه اى پیش برود، حاشیه است که بازیکن را در شرایط ایده آل دور مى کند اما رحمتى حاشیه ندارد و زندگى در دست هم دارد
به همين دليل اين شرايط براى وى وجود دارد.ترابپور تصريح كرد: به عقيده من پس از رحمتى شهاب گردان و حامد لك هم از دروازه بانان خوب ايران هستند كه مى توانند سپار آماده و خوب تيم ملى را همراهى كنند، اما رحمتى در حال حاضر بهترين است و مى توانيم درون دروازه استقلال اطمينان خاطر داشته باشيم.