محمد صفریان امروز در گفتوگو با فارس در مشهد اظهار داشت: بر خلاف تصور شایعی که در جامعه در زمینه ورزش در زمان گرسنگی برای کاهش وزن وجود دارد، ورزش باید در شرایطی انجام شود که فرد گرسنگی کمتری قبل و در حین ورزش داشته باشد تا در این حالت منابع گلیکوژن بدن بهتر حفظ شود.

این متخصص تغذیه با تأکید بر عوارض تغذیه نامناسب در ورزشکاران گفت: مهم‌ترین عارضه تغذیه نامناسب برای ورزشکاران کاهش وزن عضلانی آنهاست که خود سبب کاهش قدرت و ایجاد ضعف در آنان می‌شود.

صفریان افزود: خستگی مزمن، درد مفاصل و خشکی آن‌ها، کمبود ریزمغذی‌ها، عفونت‌های تنفسی و کاهش عملکرد عضلانی از دیگر عوارض تغذیه نامناسب ورزشکاران محسوب می‌شود.

وی گفت: مهم‌ترین نیاز افراد چه ورزشکار و چه غیر ورزشکار انرژی است و در واقع انرژی هسته اصلی فیزیولوژی بدن ارزیابی شده و به همین دلیل نخستین نکته حائز اهمیت در تنظیم رژیم‌های غذایی، نیاز به تأمین انرژی است.

استادیار دانشکده علوم پزشکی مشهد نحوه ارزیابی انرژی مورد نیاز در افراد را چنین بر شمرد: میزان انرژی مورد نیاز افرادی که نشسته و کم کار هستند ۲۵ در وزن بدن به کیلوگرم، در افرادی که فعالیت متوسط دارند ۳۰ در وزن بدن به کیلوگرم، در افراد فعال و یا ورزش‌های مقاومتی ۴۰ در وزن بدن و در افراد با کمبود وزن ۴۵ در وزن بدن به کیلوگرم است.
صفریان اظهار داشت: تأثیر رژیم غذایی و میزان تأمین انرژی در ورزشکاران بسیار زیاد است که این شکل یک رژیم غذایی که فقط حاوی چربی و پروتئین باشد کمترین استقامت، یک رژیم معمولی استقامت معمولی و یک رژیم با حداکثر کربوهیدرات بالاترین میزان استقامت را به ورزشکار میدهد که میتواند موجبات حفظ توده عضلانی و بهبود عملکرد را فراهم کند.