به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوصجام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اختصاص دارد.

روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه

روزنامه‌های ورزشی هفدهم تیرماه