به گزارش افکارنیوز،

۳ سال قبل و پیش از حضور بیرانوند هم پرسپولیس یک جام را به خاطر عملکرد ضعیف دفاع و سوشا مکانی از دست داد، اما با آمدن بیرانوند ۲ سال پیاپی قهرمان شد و حالا اگر او به هر دلیلی و هر زمانی برود پرسپولیس باید با رادوشوویچ که خیلی گلر مطمئنی نشان نداده ادامه دهد.