به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مردادماه

فرار کردی استقلال/ پرسپولیس، فولاد را خم کرد/ مدافع عنوان قهرمانی خیلی زود به صدر رسید

فرار کردی استقلال/ پرسپولیس، فولاد را خم کرد/ مدافع عنوان قهرمانی خیلی زود به صدر رسید

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مردادماه

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مردادماه

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مردادماه

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مردادماه