به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هجدهم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

/////

/////

/////

/////

/////

/////