به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

 

////

////

////

////

////

////

////

////