به گزارش افکارنیوز،

سایت «فاناتیک» ترکیه مدعی شد که باشگاه ترابزون اسپور کار انتقال مرتضی پورعلی گنجی را نهایی کرده است. مدافع ایرانی تا پایان امروز مهلت خواسته است.

مدافع 26 ساله ایرانی چند روز پیش به استانبول رسید و در مذاکرات انجام شده انتقالش نهایی شد. پورعلی گنجی در تمام مسائل با ترابزون به توافق رسیده است.