به گزارش افکارنیوز،

اما واقعیت ماجرا این نیست و کریمی برنامه ای برای بازگشت به سپیدرود ندارد. هر مربی هم در این وانفسا زیر بار مسولیت سپیدرود نمی رود.

این تیم به اندازه کافی زمان را از دست داده، در اجرای تمرینات و پیگیری آن نیز دچار وقفه شده و از نظر انتخاب سرمربی هم همان طور که همه می دانند به یک گزینه مناسب نرسیده...

کریمی می داند قبول کردن مسولیت این تیم یعنی یک قمار بزرگ برای حرفه مربیگری است.