اوج نیوز نوشت، بر اساس برخي اخبار علي كريمي كه پس از بازي پيراهن خود را با پيراهن يكي از بازيكنان صنعت نفت عوض كرده بود،در رختكن پيراهن صنعت نفت را به سمتي پرتاب كرد كه معمارزاده نشسته بود و با بيان جملاتي نسبت به عملكرد او انتقاد كرد.

مصطفی دنیزلی هم به شکل مشابه تندترین انتقادات را از معمارزاده انجام داد.
به نظر مي رسد با جدايي عليرضا حقيقي مشكلات پرسپوليس درون دروازه مضاعف شده است.