به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم شهریورماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم شهریور

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم شهریور

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم شهریور

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم شهریور

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم شهریور

روزنامه‌های ورزشی نوزدهم شهریور