به گزارش افکارنیوز،

 متن بیانیه به این شرح است: طی مدت اخیر دو ایمیل از یک شرکت نامعتبر که مسابقات بسیار محدودی را برگزار کرده است دریافت و وظیفه فدراسیون این است که اعتبار و اصالت آنها را بررسی و در نهایت اقدام به پاسخگویی مقتضی نماید. همچنین لازم به اعلام است که امور بین الملل فدراسیون بدلیل عدم تایید اصالت و اعتبار این درخواست نمی بایست واکنش رسانه ای به آن نشان دهد. در پایان اعلام می دارد پیشنهاد دریافت شده فاقد اعتبار برای تیم ملی فوتبال ایران بوده و فدراسیون نمی تواند منافع برخی شرکت هایی که با این دست اقدامات رسانه ای به دنبال شهرت و ایجاد و تامین اعتبار خود هستند اقدامی انجام دهد و در نتیجه موضوع این پیشنهاد از سوی فدراسیون منتفی است.