به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و دوم شهریورماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

////

////

////

////

////

////

////