به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم شهریورماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

///

///

///

///

///

///

///

///