به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دهم مهرماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است. روزنامه‌های ورزشی امروز تیتر نخست خود را به دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و السدقطر اختصاص داده اند و درباره این مسابقه نوشته اند که لیگ قهرمانان آسیا مصاف دار و ندار‌ها است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۰ مهرماه