به گزارش افکارنیوز به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، در حکم رويانيان به عالمي آمده است: " نظر به سوابق و تجارب ارزشمند حضرتعالي در سطوح مختلف مديريت ورزش و بنا به پيشنهاد قائم مقام محترم باشگاه، به موجب اين حکم شما را به عنوان سرپرست معاونت ورزشي باشگاه فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس) منصوب مي نمايم.

امید است با بهره گیری از عناصر مومن و کارآمد و برنامه ریزی مناسب در جهت استمرار موفقیت های باشگاه گام های اساسی برداشته شود. از خداوند متعال برایتان در این مسئولیت موفقیت و سربلندی آرزومندم.

در چارت جديد سازماني باشگاه پيروزي (پرسپوليس) چهار معاونت در نظر گرفته شده است.