به گزارش ايسنا به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، ديدار دو تيم نفت تهران و تراکتورسازي تبريز از سري رقابتهاي ليگ برتر در هفته بيست وچهاروم روز جمعه ٩ /١١/١٤ راس ساعت ١٥:۳۰ در استاديوم تختي تهران برگزار مي شود.

پيش ازاين قرار بود تا اين بازي در استاديوم دستگردي برگزار شود.