به گزارش افکارنیوز،

وقتی تیمی نتیجه نگیرد، طبیعتا حواشی هم با آن همراه خواهد بود. استقلال به مانند فصل گذشته فصل را شروع نکرده، اما با حضور مدیران فعلی و همچنین وینفرد شفر، هواداران استقلال به تیم‌شان امیدوارانه نگاه می‌کنند.

نگاهی که فصل گذشته به علیرضا منصوریان وجود نداشت. در این روزها، برخی حواشی که به نام استقلال ایجاد می‌شود خنده‌دار و حتی شائبه برانگیز است. مدیران استقلال اعتقاد دارند که خبر خاصی از اردوی رقیب یعنی پرسپولیس به بیرون درز نمی‌کند، اما هر خبری به استقلال نسبت می‌دهند.

آنها قصد دارند که با کسانی که بی جهت حاشیه ایجاد می‌کنند مقابله کرده و حتی پیگیر باشند چه کسانی به دنبال برهم زدن آرامش استقلال هستند. در این زمینه، توضیحاتی در آینده داده می‌شود تا هواداران استقلال در جریان آن قرار بگیرند.