به گزارش افکارنیوز،

تمرین از ساعت 16:00 در پژوهشگاه نفت برگزار می شود. رسانه های گروهی از ساعت 15:30 در محل تمرین حضور داشته باشند.
لازم به توضیح است، 15 دقیقه ابتدایی تمرین برای حضور رسانه ها آزاد است.