به گزارش افکارنیوز،

بولیوی در معدود حملاتش موفق شد با یک شوت از راه دور دروازه ایران را باز کند. بعد از گل بازیکنان ناراحت بودند ولی صدایی که بیش از همه شنیده می شد صدای اعتراض به دعوت نشدن سیدجلال بود. هواداران یک صدا فریاد می زند سیدجلال، سیدجلال.