به گزارش افکارنیوز،

با توجه حضور اعضاى کمیته فنى در راس باشگاه و نشست هایى که این اعضا با شفر برگزار کردند در نهایت جویبارى معاون ورزشى سالق این باشگاه علیه برخى از استقلالى هاى قدیمى دست به افشاگرى زد.

جویبارى در پیامى نوشت: اعضاى کمیته فنى چشم به نیمکت استقلال و شفر دارند.

افشاگرى جویبارى علیه اعضاى کمیته فنى استقلال