به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یکم آبان به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی

///روزنامه‌های ورزشی