به گزارش افکارنیوز،
زمین خوردن دانشگر به زعم آبی ها پنالتی بود و مخالفت کرمانشاهی با نظر آبی ها باعث شد تا نیمکت این تیم دچار تنش شود. بیش از همه، وینفرد شفر بود که به این تصمیم معترض بود و اعتقاد داشت در این صحنه تیمش می تواند صاحب پنالتی شود.
او به سمت رضا مهدوی رفت و اعتراضش را به او اعلام کرد. خشم عجیب وینفرد شفر باعث شد تا داور چهارم این مسابقه او را دعوت به آرامش کند و از او بخواهد روی نیمکت بنشیند.
درست چند لحظه بعد از این صحنه کرمانشاهی در ابتدا برای سپاهان پنالتی گرفت و همین اتفاق جرقه اعتراض های دوباره را به همراه داشت که البته پس از بازگشت داور از تصمیمش، شرایط بازی هم آرام تر شد.
حرکات وینفرد شفر خشم سکوها را هم به همراه داشت و آن ها نسبت به تصمیم کرمانشاهی واکنش نشان دادند.