به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ششم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

//روزنامه ها ///

//روزنامه ها ///

//روزنامه ها ///

//روزنامه ها ///

//روزنامه ها ///

//روزنامه ها ///