افكار نيوز: در این مراسم توپ های رونمایی شده روی لیوان هایی قرار گرفته شده که احتمالا از آبدارخانه فدراسیون فوتبال قرض گرفته شده است. این لیوان های چای خوری توپ های جدید را تا پایان مراسم به خوبی روی خود نگه داشتند. لازم به ذکر است مسئولین برگزار کننده می توانستند از وسایل شیک تری برای قراردادن این توپ ها روی میز استفاده کنند. به طور حتم قرار گرفتن تصاویر توپ های روی لیوان در سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران زیبا جلوه نخواهد کرد.