افكار نيوز: مدیر اجرایی این باشگاه بدهکار شهرستانی که از بستگان نزدیک مدیرعامل باشگاه است به همراه هفت بازیکن تاثیرگذار این تیم در فاصله زمانی حدود یک ساله، موفق به دریافت کارت معافیت پزشکی شده اند! ماجرا از چند روز قبل و به‌دنبال گزارش یکی از مسئولان ناراضی این باشگاه پرحاشیه به یکی از نهادها فاش شد و رفته رفته به مراحل حساس نزدیک می شود. مسئول ناراضی از بدقولی مدیران باشگاه و عدم دریافت مطالباتش برای هدایت تیم‌های پایه ای به ستوه می‌آید و در گزارشی مستند به یکی از نهادهای دولتی پرده از اتفاقات برمی دارد. در این گزارش نام خواهرزاده مدیرعامل باشگاه و هفت بازیکن سابق و فعلی این تیم ذکر شده که همگی در زمان حضور در این تیم موفق به دریافت کارت معافیت از خدمت مقدس سربازی به دلایل پزشکی شده اند و این مهم توسط جناب مدیراجرایی و بعد از پذیرفتن شرایطی که برای بازیکنان تعیین می کرد، سازماندهی شده بود. از سوی دیگر یک بازیکن گلزن که فصل گذشته به این تیم پیوست، بعد از اینکه پیشنهاد مدیران باشگاه در خصوص ماندن در این تیم در قبال دریافت کارت معافیت از خدمت را نپذیرفت، با کارشکنی روبه‌رو شد. این بازیکن قرار است در یکی،دو روز آینده بصورت کامل تمام مسائل پشت پرده این باشگاه و تخلفات مدیران و سرمربی و اتفاقات فصل گذشته را بازگو کند. حقایقی که افشای آنها می تواند ناپاکی این فوتبال را بیش از پیش نمایان سازد.