به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دهم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است.

 

روزنامه‌های ورزشی دهم آبان

روزنامه‌های ورزشی دهم آبان

روزنامه‌های ورزشی دهم آبان

روزنامه‌های ورزشی دهم آبان

تکرار سناریوی دایی! / ۳ علیرضا نامزد بهترین‌های آسیا/ جاودانگی پروفسور تاناس

تکرار سناریوی دایی! / ۳ علیرضا نامزد بهترین‌های آسیا/ جاودانگی پروفسور تاناس

روزنامه‌های ورزشی دهم آبان

روزنامه‌های ورزشی دهم آبان