به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال و دیدار دور رفت لیگ قهرمانان آسیا پرداخته است.

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها

///روزنامه ها