به گزارش افکارنیوز،
گل دوم کاشیما به پرسپولیس در فینال آسیا توسط سرجینیو را مشاهده کنید.