افكار نيوز: دلخوري مظلومي از طالب‌لو پيش از شروع ديدار استقلال برابر تيم ملي اميد همه مي‌دانستند كه وحيد طالب‌لو فيكس است چرا كه مظلومي پيشتر گفته بود در مسابقات اول فصل از بازيكناني بيشتر استفاده مي‌كند كه در دوره تمرينات بدنسازي بيشتر حضور داشته‌اند. اتفاق مهم اما زماني رخ داد كه در نيمه دوم پرويز مظلومي از محمد محمدي مي‌خواهد كه به پشت دروازه رفته و خودش را گرم كند كاري كه دروازه‌بان دوم استقلال آن را به سادگي مي‌پذيرد و به گرم كردن مشغول مي‌شود اما اين اتفاق در بازي نفت تهران به شكل عكس رخ داد و تنها در يك مورد با مرتبه اول متفاوت بود. آنجا كه پس از فيكس شدن محمدي درون دروازه استقلال وقتي مظلومي از طالب‌لو مي‌خواهد كه در نيمه دوم به پشت دروازه رفته و خودش را گرم كند دروازه‌بان اول استقلال از اين خواسته سرمربي‌اش سرپيچي مي‌كند. همين رفتار طالب‌لو سبب مي‌شود تا پرويز مظلومي در جريان تمرين عصر روز پنجشنبه طالب‌لو را كنار كشيده و به اين سرپيچي كردنش معترض شود. اما در ورزش و مردم روز گذشته تصاوير گفت‌وگوي گزارشگر ورزش و مردم با دروازه‌بان استقلال پيش از مصاف با نفت تهران پخش شد. وحيد طالب‌لو در مورد اينكه آيا درون دروازه مي‌ايستد يا نه گفت:«من آماده‌ترم و بيشتر تمرين كرده‌ام پس من بايد فيكس باشم.» اما وقتي دوربين سراغ محمدي رفت و گزارشگر حرف‌هاي طالب‌لو را منعكس كرد دروازه‌بان دوم استقلال گفت:«به هر حال او نظر خودش را گفته و نظر هر كس براي خودش محترم است. من تابع دستور كادرفني هستم.» همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد اختلافات اين دو كه يكديگر را پيش از شروع فصل قبل رفيق و يار هم مي‌دانستند، باز هم در حال اوج گرفتن است. چه كسي در تبريز فيكس است با توجه به اقدام اخير طالب‌لو در حين برگزاري بازي با نفت تهران (سرپيچي از دستور سرمربي) هيچ بعيد به نظر نمي‌رسد كه طالب‌لو مغضوب مظلومي قرار گرفته و فرصت فيكس شدن و احتمالا فيكس ماندن درون چارچوب استقلال را از دست داده باشد. گرچه مظلومي پيشتر گفته كه بازيكنان كم تمرين كرده را ديرتر به بازي مي‌گيرد اما در كنار آن بارها هم تكرار كرده كه هر كس از دستورات كادرفني سرپيچي كند و مرتكب خطا شود به شدت با او برخورد خواهد كرد. اين مطلب را اضافه كنيد فاصله نامحسوسي ميان محمدي و طالب‌لو وجود دارد كه دست مظلومي را براي استفاده از محمدي باز باز خواهد گذاشت. آ‌يا مظلومي چنين ريسكي خواهد كرد به خاطر بروز اين مسايل از محمدي (گوش به فرمان) استفاده ‌كند؟