به گزارش افکارنیوز،

فدراسیون فوتبال لبنان اعلام کرد که هاشم حیدر، رئیس این سازمان در انتخابات نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش رو شرکت می کند.
علی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون کشورمان و یکی از نواب رئیس AFC است که با این اعلام فدراسیون لبنان او برای این منصبش رقیب پیدا کرده است.