به گزارش افکارنیوز،

بر اساس اعلام رسمی مسئولین برگزاری این دیدار 100 هزار نفر تماشاگر مشتاق شاهد برگزاری این دیدار بودند و از نزدیک جدال دو تیم ایرانی و ژاپنی را نظاره گر بودند.

در پایان این دیدار که با برتری کاشیما همراه بود شاهد صحنه هایی زشت و تاسف آور از استادیوم آزادی بودیم. ورزشگاه بین المللی و ملی کشورمان که با فشار AFC و هزینه های انجام شده سر و شکلی بسیار زیبا به خود گرفته بود با خروج تماشاگران پرسپولیسی به شکلی بسیار زشت در آمده بود.

تماشاگران ایرانی که اخیرا در چندین مرتبه نشان داده بودند که اهمیت فراوانی به پاکیزگی استادیوم ها می دهند در این دیدار تمام فضای اطراف خود و داخل استادیوم را سراسر از زباله های مصرفی پر کردند و به هیچ وجه مبادرت به حفظ نظافت ننمودند.

این حرکت تماشاگران تصویری بسیار تاسف آور و غیر قابل تحمل را از آزادی بر جای گذاشت و امیدواریم که دیگر در هیچ کدام از ورزشگاه های کشورمان شاهد چنین صحنه ها و تصاویری نباشیم.

وضعیت استادیوم آزادی بعد از پایان فینال