به گزارش ورزش سه،، فیفا اعلام کرد که این مبلغ را به یک حساب خیریه که برای همین موضوع در باشگاه الاهلی باز شده واریز خواهد کرد.

بیش از هفتاد نفر که اغلب آنها هواداران باشگاه الاهلی بودند درجریان خشونت هایی که پس از دیدار المصریه و الاهلی در پورت سعید روی داد جان خود را از دست دادند.

''سپ بلاتر'' رییس فیفا گفت: شمار زیادی از کشته شدگان و مجروحان بسیار جوان بودند و در چنین شرایطی کمک به خانواده های آنها ضروری به نظر می رسد.