به گزارش افکارنیوز،

کادر فنی تیم ملی فوتبال و بازیکنان این تیم از فردا ضمن فعالیت مجدد در فضای مجازی خود را از حالت مسدود خارج می کنند و با رسانه های داخلی گفتگو خواهند کرد.

تصمیم به سکوت در مقابل رسانه های داخلی از مهمترین چالش های اردوی اخیر تیم ملی فوتبال بود و بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و این موضوع تا جایی پیش رفت که در بازی دوستانه اخیر تیم ملی فوتبال مقابل ترینیداد و توباگو در نشست های خبری قبل و بعد از بازی، خبری از مصاحبه اعضای تیم ملی فوتبال نبود.

گفته می شود این سکوت به دلیل بحث های بازنشستگی تاج مطرح شده است و با حل این موضوع رفع ممنوعیت مصاحبه ها نیز انجام شد و از این پس تیم ملی فوتبال باز هم مجازند با رسانه ها گفتگو کنند. سوال اصلی این است که بازنشستگی تاج و یا خلاف آن چه ارتباطی با ملی پوشان داشت و آیا در آخرین بازی تدارکاتی در ایران قبل از سفر به قطر و بازی های جام ملتهای آسیا این اقدام صحیح بود یا خیر؟

فردا در نشست خبری  داغ و... پر از حاشیه ای خواهد بود؟ باید دید.