به گزارش ايسنا، اسامي کشتي گيران دعوت شده به اين اردو به شرح زير است:

۵۵ کیلوگرم: حسن رحیمی(تهران) فرزاد جعفری(البرز) مهران شیخی - آرش دنگسرکی(مازندران) فرید دژم‌خوی(آذربایجان شرقی)

۶۰ کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور – سید احمد محمدی - بهنام احسان‌پور(مازندران) حسن مرادقلی - مصطفی آقاجانی(تهران)

۶۶ کیلوگرم: مهدی تقوی - ابراهیم نصیری(مازندران) میثم نصیری – محمد نادری(زنجان)

۷۴ کیلوگرم: صادق گودرزی(همدان) - امیر شریعتی - علیرضا قاسمی(تهران) رضا افضلی(کرمانشاه)

۸۴ کیلوگرم: احسان لشگری(قزوین) علیرضا گودرزی - نادر حامدی‌پور(تهران) جمال میرزایی – میثم مصطفی جوکار(همدان)

۹۶ کیلوگرم: رضا یزدانی – حامد طالبی(مازندران) علی‌اصغر عبدالملکی(البرز) - جعفر دلیری – عرفان امیری(کرمانشاه)

۱۲۰ كيلوگرم: فردين معصومي (گيلان) سيد محمدرضا آذرشكيب (البرز) جابر صادقزاده (مازندران) اميد گلمحمدزاده (تهران) پرويز هادي (آذربايجان شرقي)