به گزارش افکارنیوز،

محمد مایلی کهن در گفتگویی گفته حتی قهرمانی دنیا هم با کارلوس کی روش ارزشی ندارد!

مایلی کهن در این گفت و گو به مسعود شجاعی تاخته برای حمایت از کارلوس کی روش و گفته چرا او که شاگرد حاجی بوده باید گذشته اش را فراموش کند.

حاجی که این روزها انزلی زندگی می کند البته از مشکلات و دردهای مالی مردم گفته و تاکید کرده این شرایط سخت را می بینند و نباید گله کنند. شرایط مردم آبادان و سایر شهرها.

او از برانکو هم به نیکی یاد کرده و به او حق داده و گفته کی روش به خاطر نگاه مستبدانه اش حتی اگر قهرمان دنیا هم شود ارزش ندارد.

باز مثل همیشه حجم بالایی از گفته های حاجی از سر دلسوزی و ارزشمند است اما فقط دو سئوال می‌ماند.

یکی اینکه آیا برخورد تند با مردم و خبرنگاران اولین بار در کدام دوره در فوتبال ملی ایران باب شد؟

چه کسی هوادار و خبرنگار کتک زد و برایش محروم شد؟

درباره برانکو هم همین موج امروز را درست قبل از جام جهانی ۲۰۰۶ چه کسی علیه ویچ ها به راه انداخت که این ها خوب نیستند و باید بروند؟ کاش حاجی مایلی فقط در این دو مورد توضیح دهد.