به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و نهم آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پیکان اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی بیست و نهم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و نهم آبان

روزنامه‌های ورزشی بیست و نهم آبان

پرسپولیس ۲۰ شد

پرسپولیس ۲۰ شد

پرسپولیس ۲۰ شد

پرسپولیس ۲۰ شد

پرسپولیس ۲۰ شد

پرسپولیس ۲۰ شد