به گزارش افکارنیوز،

پس از این که اسامی روسای بازنشسته فدراسیون‌ها منتشر شد نام احمد ضیایی هم که ریاست فدراسیون والیبال را بر عهده دارد در این لیست وجود داشت.

شنیده می‌شود ضیایی که به درِ خروج این فدراسیون نزدیک شده بود با استناد به قانون ایثارگری که پیش از این تاج از آن استفاده کرده بود موفق شده همچنان ریاست فدراسیون والیبال را بر عهده داشته باشد. ضیایی با ۲۸ سال سابقه بازنشسته شده بود و به نظر می‌رسد وی موفق شده از طریق قانون ایثارگری بازگشت به کار بگیرد و اگر این اتفاق رخ دهد ضیایی تا ۳۵ سالگی مشمول قانون بازنشستگی قرار نخواهد گرفت.

باید دید در نهایت وی می‌تواند همچنان رئیس فدراسیون والیبال باقی بماند با این که باید جای خود را به فرد دیگری بدهد.