به گزارش افکارنیوز،

 با اعلام امیر حسین فتحی سازمان لیگ تا پایان ساعت اداری امروز فرصت دارد تا بابت شکایت باشگاه استقلال به دادگاه CAS دفاعیات خود را ارسال کند.

وی اعلام کرد اگر امروز سازمان لیگ دفاعیات خود را ارسال کند نهایتا تا 2 ماه آینده حکم نهایی دادگاه CAS صادر خواهد شد.