به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سوم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/