به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

////

////

////

////

////

////

////

////